Subvenció desplaçaments Península

al BOIB núm. 15 de 4 de febrer de 2017, es va publicar la resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

Es podran subvencionar els desplaçaments fets entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 d’octubre de 2019.

El termini per a presentar les sol·licituds és el següent:

Campionats o proves fets des de l’1 de novembre de 2016 fins a la data de publicació de la convocatòria al BOIB (4 de febrer de 2017) : el termini és d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB. En aquest cas fins a dia 5 de març de 2017.

Campionats o proves fets des del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 31 d’octubre de 2019: el termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit.

Us tramet adjunt a aquest missatge l’imprés de sol·licitud de subvenció i l’enllaç amb el BOIB on trobareu el texte de la convocatòria de Subvenció per a desplaçaments a la Península de 2016-2019.

A partir de demà es publicarà tota aquesta informació a la pàgina web de la Direcció General d’Esports i Joventut  http://esports.caib.es

Si voleu més informació, podeu contarcat amb nosaltres al telèfon que hi figura a la signatura.

Salutacions,

Servei d’Administració Esportiva

Tel.: 971 17 89 99

FAX 971 17 89 07